Subsidie voor les aan scholieren over veilig verkeersgedrag

(06 januari 2020)

De provincie Noord-Holland stelt dit jaar 1,3 miljoen euro beschikbaar voor verkeerseducatie aan jongeren op de weg. Organisaties kunnen vanaf 1 januari tot en met 20 februari subsidie aanvragen, voor projecten op scholen die zich richten op veiliger verkeersgedrag van jonge verkeersdeelnemers.

Scholieren behoren tot de belangrijkste doelgroep, vooral rond de leeftijd dat kinderen voor het eerst zelfstandig naar school fietsen. De provincie vindt het belangrijk om verkeerseducatie aan te bieden aan jongeren op het basis- en voortgezet onderwijs. Op deze manier leren scholieren op jonge leeftijd zich veilig te gedragen in het verkeer. Onderzoek wijst uit dat dit ook doorwerkt op latere leeftijd. 

Subsidie aanvragen

Gemeenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven die verkeerseducatie op scholen aanbieden kunnen subsidie aanvragen voor projecten tussen de € 5.000 en € 75.000. Voorgaande jaren is subsidie toegekend aan projecten variërend van theoretische en praktische verkeerslessen tot een fietscheck en ervaren wat de gevolgen zijn van het gebruik van sociale media onderweg.

Op de webpagina verkeerseducatie staan alle projecten die de afgelopen jaren mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie. De subsidieregeling ‘Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 Noord-Holland’ en de subsidievoorwaarden staan in het subsidieloket.

Opgave verkeersveiligheid

Naast verkeersgedrag van jongeren richt de provincie zich ook op een veilige inrichting van provinciale en lokale wegen. Samen met gemeenten, waterschappen, politie, openbaar ministerie en maatschappelijke partners zet de provincie zich in voor meer verkeersveiligheid in Noord-Holland. De provincie streeft, in lijn met het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid, naar 0 verkeersslachtoffers in 2050.