Subsidieregeling voor verkeersveiligheid lokale wegen geopend

(06 januari 2020)

Gemeenten, waterschappen en andere wegbeheerders kunnen vanaf 1 januari 2020 bij de provincie subsidie aanvragen voor het veiliger maken van hun wegen, fietspaden of andere lokale infrastructuur. In 2020 is 8 miljoen euro beschikbaar.

Projecten die de verkeersveiligheid vergroten en voldoen aan de criteria komen voor subsidie in aanmerking. Het gaat om 50% subsidie voor het aanpakken van gevaarlijk plekken op gemeentelijke of andere lokale wegen. Voor de aanleg van fietspaden, recreatieve fietsroutes, fietsstraten of fietsvoorzieningen die zorgen voor meer veiligheid, wordt 70% gesubsidieerd.

Regio’s

Dit jaar is in totaal 8 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over de regio’s Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord (uitgesplitst in Kop van Noord-Holland, West-Friesland en regio Alkmaar). De subsidieregeling wordt opengesteld tot 1 oktober 2020 of totdat het subsidieplafond is bereikt. Alle ingediende projecten worden getoetst op hun bijdrage aan de verkeersveiligheid en op het ontbreken van negatieve gevolgen voor het openbaar vervoer. De beschikbare middelen per regio bepalen welke projecten worden gesubsidieerd.

Aanmelden voor de subsidie “Kleine infrastructuur Noord-Holland 2020” kan rechtstreeks via het subsidieloket.

Opgave verkeersveiligheid

Naast een veilige inrichting van wegen, richt de provincie zich ook op veilig verkeersgedrag van onder andere jongeren. Samen met gemeenten, waterschappen, politie, openbaar ministerie en maatschappelijke partners zet de provincie zich in voor meer verkeersveiligheid in Noord-Holland. De provincie streeft, in lijn met het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid, naar 0 verkeersslachtoffers in 2050.