Verkeersmetingen op de N307

(14 januari 2020)

De provincie Noord-Holland heeft in 2019 een aantal verkeersmetingen gehouden in West-Friesland.

Met deze metingen wordt nagegaan in welke mate het verkeer is toegenomen ten opzichte van het aantal voertuigen waarvan werd uitgegaan voor de aanleg van de nieuwe Westfrisiaweg (N307). Het rapport over deze metingen is nu beschikbaar.

Houtribdijk

In november 2018 is de N307 als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg geopend. De N307 moest dé route van en naar de Houtribdijk worden. Het verkeersonderzoek dat nu is afgerond gaat na hoeveel voertuigen gebruik maken van de N307 en of dat aantal in de lijn der verwachtingen ligt. Daarnaast is er onderzocht of het aantal voertuigen op de weg het nodig maakt om een deel van de N307 (tussen Voetakkers en de Houtribdijk) te verdubbelen. Het onderzoek is uitgevoerd op de N307, N505 en N506.

Groei

Uit het onderzoek komt naar voren dat de doorstroming op de N307 goed is en de weg het aantal voertuigen aankan. Wel is het verkeer met ongeveer 55% toegenomen ten opzichte van de verkeerssituatie voor de aanleg van de N307. Dit komt overeen met de prognose die werd gemaakt voor de aanleg van de N307. De weg kan de groei van verkeer nog zeker tot 2028 aan. In het rapport ‘Monitor N307’ zijn alle gegevens te vinden.