Werkzaamheden aan De Staart in Waalenburg op Texel

(17 januari 2020)

De provincie start maandag 20 januari met wegwerkzaamheden aan De Staart op Texel. De doorgaande weg in het natuurgebied Waalenburg krijg extra geleide rails ten behoeve van de verkeersveiligheid.

De Staart in Waalenburg op Texel is van 20 tot 24 januari afgesloten voor verkeer.

Tegelijk wordt het werk aan de oevers uitgevoerd, zodat de overlast voor verkeer beperkt is. De Staart is van 20 tot maximaal 24 januari afgesloten.

Beleving van een brug

Om de natuurbeleving vanaf De Staart zo groot mogelijk te maken is de weg in het ontwerp deels versmald en de kreek er zo dicht mogelijk op uitgegraven. Dit benadert het beeld van een brug door het waterrijke gebied. Dit ontwerp is destijds breed afgestemd met de omgeving, weggebruikers, LTO en de gemeente.

Veiligheid

Op dit smalle deel van De Staart geldt een om-en-om-regeling: tegenstelde bestuurders rijden om de beurt over het vlak. Om de versmalling goed te accentueren is met de gemeente afgesproken om nu extra houten geleiderails bij de versmalling te plaatsen. De geleiderails lopen taps toe, breed in de buitenberm en smaller naar de rijbaan, in soort trechtervorm. Reflectoren zorgen voor extra zichtbaarheid in het donker.

Vaart minderen

Doordat de doorgang zichtbaar smaller wordt, signaleren bestuurders eerder dat zij af moeten remmen. Dit draagt bij aan zowel de verkeersveiligheid als aan de maximale snelheid van 30 kilometer per uur die hier geldt. Tot slot voorkomt de rail dat auto’s die mogelijk van de weg raken, niet te water kunnen raken.
De werkzaamheden duren tot maximaal vrijdag 24 januari. De aannemer draait de afzettingsborden om al de weg eerder opengesteld kan worden.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt deel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie hebben gesloten. Kijk voor meer informatie op Natuurontwikkeling Texel.