Besluiten Provinciale Staten van 29 juni 2020 vastgesteld

(13 juli 2020)

De uitslag van het ‘briefstemmen’ over de voorstellen en moties van de Provinciale Statenvergaderingen van 29 juni 2020 is bekend en komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de vergaderingen gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Provinciale Staten van Noord-Holland vergaderden op 29 juni voorlopig voor het laatst online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakte online vergaderen mogelijk. De Statenleden namen op afstand deel aan de vergadering en de publieke tribune was gesloten. Via internet kon iedereen de openbare vergadering wel volgen.

Om te voorkomen dat het stemmen tijdens de online vergadering te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zou stemmen. Op 29 juni namen Provinciale Staten ‘voorgenomen besluiten’.

Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats door middel van ‘briefstemmen’ waarbij de Statenleden op een formulier aangeven hoe zij stemmen. Alle stembrieven zijn verwerkt en de uitslag van het ‘briefstemmen’ is hetzelfde als de indicatie die de fractievoorzitters tijdens de vergadering van 29 juni gaven. De besluiten zijn daarmee vastgesteld.