Bouw van 723 woningen mogelijk door aangepaste beleidsregel stikstof

(09 juli 2020)

De aanpassing van de beleidsregel stikstof over intern salderen na sloop werpt haar eerste vruchten af. 3 aanvragen voor de bouw van in totaal 723 woningen worden vergund.

De provincie verwacht dat deze regeling nog vaker kan worden ingezet. Bij intern salderen kunnen vergunningaanvragers de stikstofneerslag binnen hun project compenseren. Eerder was niet dit mogelijk bij sloop, met de aangepaste beleidsregel is dat wel mogelijk.

Bouwvakkers aan het werk

Voor de bouw van deze woningen was een beroep gedaan op de (beperkt) vrijgekomen stikstofruimte door de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur. Dat is nu niet meer nodig. Andere aanvragen voor woningbouwprojecten zijn hierdoor kansrijker.

Er zijn 12 aanvragen voor prioritaire Noord-Hollandse woningbouwprojecten ingevoerd in het landelijke stikstofregistratiesysteem. Het gaat hierbij om 5572 woningen. Landelijk wordt de komende weken berekend hoeveel projecten uiteindelijk in aanmerking komen. In totaal waren 28 aanvragen voor woningbouwprojecten ingediend. Voor 2 hiervan blijkt geen stikstofruimte meer nodig te zijn en 1 project kan mogelijk via intern salderen worden vergund. De overige 10 waren niet concreet genoeg om in te voeren.

Meer informatie over stikstof en stikstofmaatregelen staat op de pagina www.noord-holland.nl/natura2000