Meer slagkracht voor elektrisch rijden

(08 juli 2020)

Overheden in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht blijven, met steun van het Rijk, ervoor zorgen dat elektrische rijders hun auto’s probleemloos kunnen blijven laden.

Ook als het elektrisch rijden zoals verwacht een grote vlucht gaat nemen, in 2030 elke nieuw verkochte auto elektrisch is en er in de regio zo’n 100.000 publieke laadpalen nodig zijn.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof (Bereikbaarheid) tekent hiervoor namens de regio een samenwerkingsovereenkomst met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.

MRA-Elektrisch

De 3 provincies, Vervoerregio Amsterdam en gemeenten Amsterdam en Almere werken al sinds 2012 gezamenlijk aan het stimuleren van het elektrisch vervoer, onder de naam ‘MRA-Elektrisch’ (Metropool Regio Amsterdam). Dit doen zij voor de circa 80 gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Met MRA-Elektrisch zijn we als overheden gezamenlijk opdrachtgever voor het plaatsen van openbare laadpalen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dit bespaart gemeenten een hoop werk. Eerder dit jaar kwam er een mega-order van 20.000 extra laadpunten bij. De financiële bijdrage van het Rijk levert ons extra slagkracht op, hard nodig om ervoor te zorgen dat al die noodzakelijke laadpunten er op tijd komen. Want ongeveer 70% van de elektrisch rijders moet op straat laden”.

Opladen auto

Meer snelladen en laden bij bedrijven

Het Rijk trekt de komende 3 jaar 14 miljoen euro uit om de samenwerking in de regio’s te versnellen. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland vormen samen een regio in het al een bestaande verband met MRA-Elektrisch en ontvangen 2,2 miljoen euro. Dit geld komt ten goede aan het projectbureau om gemeenten te helpen met hun beleid over elektrisch vervoer. 

MRA-Elektrisch zorgt ervoor dat het aantal benodigde laadpunten gelijke tred houdt met het aantal elektrische auto’s. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de komst van snellaadpunten - ook voor vrachtwagens en bussen -, het stimuleren van laadpunten binnen VVE’s (verenigingen van huiseigenaren), corporaties en bedrijven en het zorgen voor prijstransparantie.

Inspirerend voorbeeld

Het Rijk wil de aanleg van de laadinfrastructuur versnellen en zoekt daarom de samenwerking met alle gemeenten in Nederland, in de vorm van 6 – bestaande en nieuwe - regio’s. De regio Noord-Holland, Flevoland, Utrecht dient als inspirerend voorbeeld en heeft al aangetoond: zo wérkt het. In januari uitte de staatssecretaris al haar lof over de samenwerking binnen MRA-Elektrisch.

“Heel inspirerend om te zien dat er zulke sterke samenwerkingsverbanden zijn ontstaan”, sprak Van Veldhoven. “Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal. Dat betekent dat je je auto net zo makkelijk moet kunnen laden als je mobiele telefoon.”