Provincie maakt woningbouwgegevens toegankelijk

(06 juli 2020)

De provincie Noord-Holland lanceert het Dashboard Wonen. Met dit dashboard zijn actuele gegevens over woningbouw op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau overzichtelijk te raadplegen.

In het dashboard staan gegevens over onder meer nieuwbouw, aantal huishoudens, woningbehoefte, plancapaciteit en bouwvergunningen. Gemeenten, corporaties en marktpartijen hebben deze informatie nodig voor hun bouwplannen en door deze overzichtelijk aan te bieden, kunnen zij sneller aan de slag.

Woningen

Aan de hand van de bevolkingsprognose brengt de provincie jaarlijks de huidige en toekomstige vraag naar woningen in beeld. Het gaat echter niet om de vraag alleen: er moet ook ruimte zijn om te kunnen bouwen. Daarom brengt de provincie het plan- en locatieaanbod in beeld met de monitor plancapaciteit en een online planviewer woningbouw. Gemeenten voeren potentiële bouwlocaties in en via 2 planviewers – 1 voor de MRA en 1 voor Noord-Holland Noord - worden de mogelijkheden en belemmeringen over van wet- en regelgeving, beschermingsregimes en milieucontouren inzichtelijk.