Voorbereidingsfase baggeropgave Loosdrechtse Plassen

(24 juli 2020)

De provincie werkt samen met 20 partners aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Een belangrijke pijler daaruit is de baggeropgave Loosdrechtse Plassen. Dit project bevindt zich op dit moment in de voorbereidingsfase. Centraal staan onder meer het verbeteren van de bevaarbaarheid en waterkwaliteit van de plassen, in een gebied met waardevolle, kwetsbare natuur en vele omwonenden.

Baggerdepot aan de Rading te Loosdrecht?

Op dit moment heeft de locatie nabij Rading 198 in Loosdrecht (‘depot Egelshoek’) de voorkeur voor de tijdelijke baggeropslag. Momenteel, tijdens de voorbereiding van het project, vindt veel overleg, nader onderzoek en afstemming plaats. De provincie voert nu bijvoorbeeld stikstof- en fosfaatonderzoek uit, in december worden hiervan de resultaten verwacht. Blijft Egelshoek inderdaad de beste locatie, dan gaat de provincie samen met omwonenden en andere betrokkenen aan de slag met verdere planvorming en keuzes rondom de inrichting van het depot. Naar verwachting kan de provincie begin 2021 de benodigde vergunningen aanvragen. De uitvoering start dan niet eerder dan najaar 2021.

Afstemming

De provincie bereidt de baggeropgave zorgvuldig voor en vindt het belangrijk om goed naar de omgeving te luisteren. Zo kan nu én straks zo veel mogelijk rekening worden gehouden met belangen en wensen die er zijn. De provincie is in dit voorbereidende stadium al in gesprek met onder meer Vereniging Nationale Natuur Netwerk (NNN) Weersloot, Bewonersvereniging Westzijde Stille Plas (WeSP), Vereniging Muyeveld-Sint Pieter en bewoners aan de Egelshoek, Noodweg, Herenweg en Rading. Die contacten gaan bijvoorbeeld over het baggerdepot, de overslaglocatie en het transport via de pijpleidingen.

Onderdeel van Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Het project ‘Baggeropgave Loosdrechtse Plassen’ maakt deel uit van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In 2017 hebben 21 partners de handen ineen geslagen om gezamenlijk verschillende aandachtspunten aan te pakken. De diverse projecten hebben tot doel om de kwaliteit van de natuur en het landschap, de recreatie en de leefomgeving als geheel te verbeteren.

De 21 partners zijn: provincie Noord-Holland, Waternet, gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Vereniging Kievitsbuurten, Natuurmonumenten, VVBB Bedrijven Boomhoek, Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren, Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen, ANWB, HISWA, RECRON, TKBN, LTO Noord, Waterschap AGV, Regio Gooi- en Vechtstreek, Koninklijk Watersportverbond, Plassenschap Loosdrecht e.o. en Vechtplassencommissie.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.vechtplassen.nl.

Lees de bewonersbrief van 20 juli (pdf, 96 kB) over de baggeropgave Loosdrechtse Plassen