Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland van 18 en 25 mei vastgesteld

(05 juni 2020)

De uitslag van het ‘briefstemmen’ over de voorstellen en moties van de Provinciale Statenvergaderingen van 18 en 25 mei is bekend en komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de vergaderingen gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Provinciale Staten vergaderden op 18 en 25 mei voor het eerst online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Alle Statenleden namen op afstand deel en de publieke tribune was gesloten. Via internet kon iedereen de openbare vergaderingen wel volgen. Om te voorkomen dat het stemmen tijdens de online vergaderingen te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zou stemmen.

Besluiten vastgesteld

Alle besluiten die Provinciale Staten namen op 18 en 25 mei waren voorgenomen besluiten. Het daadwerkelijk stemmen vond achteraf plaats door middel van ‘briefstemmen’ waarbij de Statenleden op een formulier aangaven hoe zij stemmen. Alle stembrieven zijn verwerkt en de uitslag van het ‘briefstemmen’ is gelijk aan de indicatie die de fractievoorzitters gaven. De besluiten zijn daarmee vastgesteld.

Briefstemmen

Verzachten gevolgen coronacrisis

Provinciale Staten besloten onder andere € 110 miljoen uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Ook besloten de partijen unaniem om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de Bennebroekerweg en de overige onderdelen van het project Duinpolderweg niet uit te voeren.

Meer informatie en vergaderingen terugzien

Meer informatie is te vinden in de berichten over deze vergaderingen van 18 mei en van 25 mei. Alle voorstellen, moties en stukken zijn te vinden bij de agenda van 18 mei en de agenda van 25 mei. De vergaderingen terugkijken kan via de website.