Eerste stap verdeling extra kosten Aansluiting A9 gezet voor Heiloo

(29 juni 2020)

De Stuurgroep Aansluiting A9 Heiloo kwam 29 mei 2020 bijeen, om een voorstel te doen over de verdeling van de 5,7 miljoen extra kosten die zijn ontstaan door vertraging van het project vanwege de landelijke stikstofproblematiek. Het voorstel is om het bedrag onderling te verdelen onder de projectpartners.

Op dinsdag 23 juni is dit voorstel voorgelegd aan het college van de gemeente Heiloo. Na de zomer wordt dit voorstel van de stuurgroep ook nog voorgelegd aan de colleges van Alkmaar en Castricum, de gemeenteraden en Provinciale Staten. Pas daarna is het besluit over de verdeling van de 5,7 miljoen definitief.

Afspraak is dat de projectpartners gezamenlijk tot een verdeling komen van de aanvullende kosten in dit soort gevallen van overmacht. Het voorstel van de bijdrage van 1,6 miljoen voor Heiloo is in het college van Heiloo  besproken en  overgenomen. Voor de provincie is de bijdrage 2 miljoen, de gemeente Alkmaar 1,6 miljoen en de gemeente Castricum 0,5 miljoen. In Alkmaar en Castricum en bij de provincie wordt dit na de zomer voorgelegd.

Aansluiting Heiloo

Extra kosten

De extra kosten zijn nodig, omdat het project inmiddels twintig maanden vertraging heeft opgelopen door de stikstofproblematiek. De bestemmingsplannen die de aansluiting mogelijk maken, zijn vernietigd door de Raad van State. Deze vertraging zorgt ervoor dat veel onderzoeken opnieuw worden gedaan en/of bijgewerkt. Daarnaast dragen ook de stijging van de bouwkosten, veranderde wet- en regelgeving en de doorlopende interne projectkosten, bij aan de extra kosten.

Aansluiting

In de stuurgroep zitten de projectpartners die de aansluiting gezamenlijk realiseren: de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum. Door de aansluiting blijft de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid voor particulieren en bedrijven gewaarborgd, zowel op de A9 als op de lokale wegen in de dorpen en steden. Na de zomer nemen de colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten een definitief besluit over de verdeling van de 5,7 miljoen. Bij een akkoord zal het bestaande ontwerp voor de afslag opnieuw in procedure worden gebracht.