Jongeren krijgen les over afleiding in verkeer door mobieltje

(04 juni 2020)

Scholieren en jongeren zijn vaak afgeleid in het verkeer, omdat ze op de fiets hun mobiel gebruiken of naar muziek luisteren. Daarom investeert de provincie Noord-Holland € 1,3 miljoen in verkeerseducatieprojecten: 17 projecten voor het basisonderwijs en 11 projecten in het voortgezet onderwijs.

Met deze projecten wil de provincie jongeren leren veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Scholieren en jongeren zijn op de fiets vaak afgeleid.

Komend schooljaar

Verschillende gemeenten en organisaties die verkeerseducatieprogramma’s aanbieden hebben van de provincie subsidie gekregen voor het schooljaar 2020-2021. Meestal worden deze lessen in de klas gegeven. Mocht het onderwijs in het najaar niet fysiek gegeven kunnen worden, dan wordt er gekeken naar andere mogelijkheden.

De projecten worden afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. Jongeren in het voortgezet onderwijs gaan met elkaar in debat over het gedrag dat ze zien bij anderen of bij zichzelf. Op de basisscholen bespreken de leerlingen riskant gedrag naar aanleiding van vertoonde filmpjes. Zo leren ze beter om te gaan met het verkeer in hun dagelijks leven.  

Bij alle projecten die in 2020 subsidie krijgen (pdf, 33,8 kB), ligt de nadruk op afleiding door mobielgebruik, sociale groepsdruk, bewustzijn van het eigen gedrag en verkeersinzicht.

Op de interactieve kaart is te zien waar de afgelopen jaren met hulp van de provincie verkeerseducatie heeft plaatsgevonden.

Verkeersveiligheid

Naast verkeersgedrag van jongeren richt de provincie zich ook op een veilige inrichting van provinciale en lokale wegen. Samen met gemeenten, waterschappen, politie, openbaar ministerie en maatschappelijke partners zet de provincie zich in voor meer verkeersveiligheid in Noord-Holland. De provincie streeft, in lijn met het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid, naar 0 verkeersslachtoffers in 2050.