Keukentafelgesprekken natuurbeheer van start

(02 juni 2020)

De provincie Noord-Holland heeft agrariërs in de Mijzenpolder en de Eilandspolder uitgenodigd aan de keukentafel te komen praten. Onderwerp is het wegvallen van de subsidie voor natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Hoort u tot de doelgroep en heeft u geen uitnodiging ontvangen, kunt u zich alsnog aanmelden.

Aanleiding: beheersubsidie vervalt

De subsidie voor agrarisch natuurbeheer binnen het Noord-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland vervalt per 1 januari 2022. Agrarisch natuurbeheer wordt niet gezien als duurzame realisatie van natuur. Stopzetten van de subsidie heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van veel agrariërs in het gebied én voor het halen van de natuurdoelen. 4 agrarische collectieven, LTO-Noord, terreinbeherende organisaties en de provincie kijken daarom samen naar alternatieve vormen van beheer. Dit gebeurt aan de hand van een pilot in de Mijzenpolder, Eilandspolder en het Wormer- en Jisperveld.

Onderwerp van gesprek

De provincie praat in de pilot met betrokken agrariërs over alternatieven die de natuur versterken en een gezonde bedrijfsvoering mogelijk houden. Uitgangspunt van het gesprek zijn bestaande en nieuwe mogelijkheden die partijen hebben ontwikkeld (de ‘instrumentenkoffer’). Verplaatsing en het bedrijf opkopen zijn daarbij ook opties.
In het eerste keukentafelgesprek inventariseren de vertegenwoordiger van de provincie, het agrarisch collectief, de agrariër en diens adviseur welke oplossing voor het specifieke bedrijf kan werken. De individuele gesprekken vinden in juni plaats en voldoen aan de RIVM-coronarichtlijnen.

Geen uitnodiging ontvangen?

Voor de Mijzenpolder en de Eilandspolder zijn inmiddels uitnodigingen verstuurd. Voor het Wormer- en Jisperveld gebeurt dat binnenkort. Bent u agrariër binnen dit pilotgebied en het natuurnetwerk en heeft u een overeenkomst voor agrarisch natuurbeheer maar geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met Patricia van den Boogaard via boogaardp@noord-holland.nl.

Voor eigenaren búiten het Natuurnetwerk Nederland verandert er nu nog niets.

Zie ook het bericht: Start proeven Agrarisch Natuurbeheer