Nieuw akkoord over zeehondenopvang

(03 juni 2020)

De zeehondenopvang wordt met de inzet van zeehondenwachters geprofessionaliseerd en zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen.

Dat staat in het eerste Zeehondenakkoord waaraan de provincie Noord-Holland deelneemt. Strandgangers die een zeehond in problemen zien, kunnen bellen met een meldpunt. Een zeehondenwachter zal het dier observeren. Uiteindelijk besluiten Zeehondencentra of het dier wordt opgevangen.

Het Zeehondenakkoord is tot stand gekomen onder leiding van burgermeester Tineke Schokker van Vlieland. Namens Noord-Holland en de andere kustprovincies tekende de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer op 3 juni 2020 het akkoord. De andere ondertekenaars zijn minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en de gemeenten in het Waddengebied.

Het ministerie van LNV en de kustprovincies stellen voor de komende 4 jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het opleiden van zeehondenwachters, onderzoek en communicatie.

Zeehonden op het wad

Observeren

Het Zeehondenakkoord brengt een eenduidige en zorgvuldige manier voor het opvangen van zeehonden in het Nederlandse kustgebied. Zeehondencentra, vrijwilligersorganisaties en zeehondenwachters bepalen volgens het nieuwe ‘Handelingskader zeehondenopvang’ of een dier wel of niet opgevangen moet worden.

Getrainde zeehondenwachters gaan zieke of verweesde zeehonden eerst observeren, in de meeste gevallen minstens 24 uur. Vervolgens besluiten Zeehondencentra of het dier wordt opgevangen. Zo krijgen moederzeehonden langer de kans om verloren pups terug te vinden en is er meer tijd voor zieke dieren om in hun natuurlijke omgeving te herstellen. Het Handelingskader is gebaseerd op het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang uit 2018.

Om het Handelingskader goed uit te voeren worden zeehondenwachters opgeleid. De ondertekenaars van het akkoord zetten daarvoor een gezamenlijke opleiding op. Inwoners uit de omgeving van de stranden krijgen extra informatie over de nieuwe aanpak om zeehonden zo veel mogelijk met rust te laten. Het akkoord loopt tot 1 januari 2028 en wordt na 4 jaar geëvalueerd.