Noord-Hollanders denken digitaal mee over stikstofoplossingen

(26 juni 2020)

Inwoners, ondernemers en werkenden van Noord-Holland hebben de afgelopen weken ideeën aangedragen en vragen gesteld over de stikstofaanpak in de provincie. Er zijn 66 ideeën en 29 vragen ingezonden. De meeste inzendingen zijn van inwoners.

Luchtfoto Callantsoog

Soorten vragen

Veel vragen en ideeën richtten zich op maximumsnelheden van auto’s op provinciale wegen. Deze kunnen mogelijk aangepakt worden. In Noord-Holland ziet het ernaar uit dat het op 5 stukken provinciale wegen zinvol is om de snelheid te verlagen, waardoor het verkeer minder stikstof uitstoot op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. Meer informatie hierover is te vinden in het nieuwsbericht Snelheidsverlaging voor minder stikstof in natuur op 5 provinciale wegen kansrijk. Verder werd ook de vraag gesteld wat inwoners als individu konden betekenen. Dat is mooi, omdat we samen moeten werken aan de vermindering van stikstofuitstoot. Inwoners kunnen vaker de auto laten staan, de verwarming een graadje lager zetten en minder dierlijke producten consumeren. Kortom, veel acties die goed zijn voor het klimaat, dragen ook een steentje bij aan de vermindering van de stikstofuitstoot. De inzenders krijgen allen antwoord op hun vraag of idee.

Gebiedstafels van start

De ideeën zijn verzameld en worden voorgelegd tijdens de gebiedstafels. De gebiedstafels zijn gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden waar minstens 1 à 2 personen vertegenwoordigd zijn. Tijdens deze gesprekken ontrafelen we het stikstofprobleem per regio en zoeken we oplossingen. De eerste gebiedstafel start in Westzaan, omdat daar de druk van woningbouw het grootst is. Het wordt een besloten digitale bijeenkomst, waarvan de uitkomsten op de website worden gecommuniceerd.

Gebiedsgerichte aanpak

De provincie Noord-Holland werkt samen met het Rijk aan maatregelen om de stikstofneerslag te verminderen. Te veel stikstofuitstoot heeft een groot effect op de natuur. Veel zeldzame planten verdwijnen en de dieren verdwijnen doordat de grond in dat gebied verandert. Om de biodiversiteit te behouden, is dus een oplossing nodig. Ook voor economische activiteiten zoals de woningbouw, landbouw en energietransitie moeten we de stikstofuitstoot verminderen.

Ieder gebied verschilt en heeft te maken met verschillende oorzaken van stikstofuitstoot. Daarom kijkt de provincie per gebied waar de stikstofuitstoot verminderd kan worden. Het gaat om de stikstofgevoelige natuurgebieden Duinen Den Helder – Callantsoog, Duinen en Lage Land Texel, Eilandspolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Kennemerland-Zuid, Naardermeer, Noordhollands Duinreservaat, Oostelijke Vechtplassen, Polder Westzaan, Schoorlse Duinen, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en Zwanenwater & Pettemerduinen.