Omrijden duurt langer, maar is veiliger én goedkoper

(04 juni 2020)

Ondanks duidelijke bebording en strenge handhaving maken nog veel automobilisten in Hilversum illegaal gebruik van de tijdelijke overweg bij de Mussenstraat. Dit levert onveilige situaties op. Automobilisten worden met klem verzocht gebruik te maken van de omleidingsroute. Doen zij dat niet, dan ontvangen zij voor elke individuele overtreding een boete van € 104,-.

De tijdelijke overweg bij de Mussenstraat in Hilversum maakt deel uit van de calamiteitenroute en is in eerste instantie bedoeld voor nood- en hulpdiensten. Ook fietsers en voetgangers zijn toegestaan. Met het Tergooi ziekenhuis aan de ene kant van het spoor en de brandweer aan de andere kant, is deze spoorwegovergang cruciaal voor nood- en hulpdiensten om op tijd bij een calamiteit te kunnen zijn. 

Veiligheid

De Mussenstraat en de straten rondom de Riebeeckvijver hebben een smal profiel en zijn niet ingericht op een grote stroom auto’s. Bovendien liggen er 2 basisscholen in de buurt. Zoek- en sluipverkeer geeft veel overlast en leidt in deze omgeving direct tot onveilige situaties. De overweg wordt met camera’s gecontroleerd: alle kentekens worden geregistreerd en bij elke individuele overtreding volgt een boete van € 104,-. 

De aangegeven omleidingsroute loopt via de ring en de A1/A27. Omrijden neemt extra tijd in beslag, maar is veiliger en goedkoper. Nu het langzaam maar zeker weer drukker wordt op de wegen is binnen Hilversum het gebruik van de fiets sowieso sneller. Fietsen op de tijdelijke overweg is wel toegestaan.

(Dit bericht is aangepast op 25 augustus 2020: in het oorspronkelijke bericht van 4 juni werd een onjuist boetebedrag van € 99,- genoemd.)