Reageer online op ambities stationsgebied Haarlem

(10 juni 2020)

De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem vragen inwoners, reizigers, ondernemers en andere geïnteresseerden te reageren op de ambities voor het stationsgebied van Haarlem.

In Haarlem worden 10.000 nieuwe woningen gebouwd. Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer en de wegen naar het station. De gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland willen dat station Haarlem een goed bereikbaar OV-knooppunt blijft en het stationsgebied een veilige en aantrekkelijke plek om te verblijven. Daarom werken zij samen aan een concept toekomstvisie. Van 10 tot en met 23 juni 20202 kunnen mensen hun mening en ideeën hierover kwijt via het online forum van de gemeente Haarlem.

Stationsgebied Haarlem

Toekomstvisie

Sinds augustus 2019 hebben de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland, ondersteund door stedenbouwkundigbureau Urhahn, de knelpunten in kaart gebracht met verkeersonderzoeksbureau Goudappel Coffeng, hebben inwoners hun mening kunnen geven via een enquête en online forum en zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen, zoals NS, ProRail, de Vervoerregio Amsterdam, Connexxion, vastgoedeigenaren en belangengroepen. 

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen tot en met 23 juni een reactie achterlaten op het online forum. Uit de reacties halen de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland inspiratie om de concept toekomstvisie voor het stationsgebied af te ronden. Na de zomervakantie wordt een inloopavond georganiseerd en tijdens deze avond wordt de visie gepresenteerd. Daarna kunnen inwoners reageren tijdens de officiële inspraakronde.

Lees meer over het project stationsgebied Haarlem op de website van gemeente Haarlem. Hier staat ook de planning van het project. Meer informatie over OV-knooppunten staat op deze pagina.