Vrijwilligers lokken de heldhaftige visdief terug naar Noord-Holland

(30 juni 2020)

Met een subsidiebijdrage van de provincie op zak gaan dit jaar 36 vrijwilligersprojecten van start om Noord-Holland nog groener te maken. Wie zijn deze vrijwilligers, wat gaan ze doen en hoe gaan ze in deze coronatijd te werk? Deel 2 in de serie: Willem Overweg, vrijwilliger en veldcoördinator bij de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken. 

De liefde voor de natuur is Willem met de paplepel ingegoten. “Al van kleins af aan, toen ik net kon lopen, was ik met de natuur bezig”. Vooral vogels, en dan met name weidevogels, trokken zijn aandacht. Inmiddels heeft hij zijn eigen gebied waar hij weidevogels beschermt. Ook is Willem al jaren als vrijwilliger betrokken bij Water, Land en Dijken, een collectief van ruim 500 boeren, 450 vrijwilligers en een groep betrokken burgers. 

Willem Overweg midden in een plas-dras
 
Het werkgebied van de verenging beslaat zo’n 50.000 hectare in het midden van Noord-Holland. De vrijwilligers zetten zich in voor weidevogels, schoon water, een gezonde bodem en een aantrekkelijk landschap. “Ook begeleiden en coachen wij boeren bij agrarisch natuurbeheer. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld later gaan maaien of plas-dras inrichten voor de weidevogels”, aldus Willem.  

Schelpenbanken

Deze plas-drassen – stukken grond die tijdelijk onder water zijn gezet – zijn een paradijs voor steltlopers, kieviten, grutto’s en andere weidevogels. Ze komen er maar al te graag om te eten, te rusten en in het broedseizoen hun jongen op te laten groeien. Een bepaalde soort komt volgens vogelliefhebber Willem nog niet genoeg voor in Noord-Holland: de visdief.

Maar het vereist nogal wat werk om deze slanke vogel – met zijn zwarte kopkap, grijze vleugels en rode poten – naar de provincie te lokken. Willem: “Visdieven stellen behoorlijk wat eisen. Ze broeden het liefst op afgelegen schelpeneilandjes omgeven door water.” De vereniging wil met de subsidie van de provincie 10 van deze schelpenbanken (ter grootte van 25m2) én 5 broedplatforms creëren in plas-drasgebieden. 

Heldhaftig beestje 

Rond september hoopt Willem samen met een groep vrijwilligers aan de slag te gaan. “In het najaar is de grond voldoende droog. Het voorjaar was zo nat, toen konden we met geen mogelijkheid het land op.” Daar kwam nog bij dat sommige vrijwilligers vanwege de coronacrisis huiverig waren om bij elkaar te komen. “We werken met een grote groep ouderen, dus we zijn heel voorzichtig en volgen alle richtlijnen van het RIVM.”

Het project is volgens Willem geslaagd als hij volgend jaar rond half april op een paar locaties visdieven ziet neerdalen vanuit hun overwintergebied. “Dat betekent niet alleen een verhoging van de biodiversiteit, maar ook winst voor andere vogels. Visdieven kunnen namelijk heel fel zijn als zij predatoren op afstand proberen te houden. Als er een kraai, roofvogel of reiger overvliegt, dan verdedigt de visdief zijn nest met jongen fanatiek. Best een heldhaftig beestje dus.”

Betrekken bij Groen Fonds 

Mensen bij de natuur betrekken is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kende dit jaar €102.000 toe aan groene initiatieven. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor de subsidie in aanmerking.