Werkzaamheden bij Koopvaardersschutsluis

(15 juni 2020)

Vanaf 15 juni tot 27 juni vinden er werkzaamheden plaats in de Koopvaardersschutsluis in Den Helder.

Koopvaardersschutsluis

Verwijderen slib

Vanaf 15 juni wordt opgehoopt slib in de sluis verwijderd. Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag 15 juni 22.00 uur tot zaterdag 27 juni 2020 06.00 uur.

Aanmelden scheepvaart

Voor een goede doorvaart dienen schepen zich minimaal 1,5 uur voor aankomst bij de sluis aan te melden via VHF 22 of telefonisch 0223-613292. Het oponthoud duurt maximaal 30 minuten.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Bel gratis met het servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 0200600. Of stuur een email naar servicepunt@noord-holland.nl