Bomenkap afgerond HOV Aalsmeer Schiphol-Zuid

(02 maart 2020)

De bomenkap voor het project HOV Aalsmeer Schiphol-Zuid (HOVASZ) is in februari 2020 afgerond.

De bomen zijn gekapt om ruimte te maken voor het project HOVASZ. Langs het traject zijn bomen en bosschages verwijderd zodat de busbaan, een fietspad of een rotonde gerealiseerd kan worden. Voor de gekapte bomen komen alleen al in Aalsmeer zo’n 175 nieuwe bomen terug en worden heesters tussen de bomen geplant.

Bomenkap

De achtergebleven boomstronken worden later dit jaar weggehaald. Dat kan nu nog niet omdat er nog kabels en leidingen liggen die eerst verlegd moeten worden.

De gemeente Aalsmeer heeft een groenplan voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gemaakt waarin de plaats van de nieuwe bomen globaal is vastgelegd. Voor de gemeente Haarlemmermeer volgt ook een groenplan. Als de nieuwe verkeerssituatie klaar is in 2021, plant de provincie nieuwe bomen in het projectgebied.