Boringen voor archeologisch onderzoek HOVASZ

(05 maart 2020)

Voor de aanleg van de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) is archeologisch onderzoek nodig. Tussen de Aalsmeerderbrug en de Stommeerkade worden archeologische vondsten verwacht.

Bij de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid wordt archeologisch onderzoek gedaan.

Er is op 6 plekken tot 2 meter diep geboord, in de buurt van het fietspad tussen de Aalsmeerderbrug en de Stommeerkade. De resultaten van de grondboringen worden over een aantal weken verwacht. Eerdere onderzoeken uit 2015 en 2017 tonen aan dat er in de kern van Aalsmeer archeologische vondsten verwacht kunnen worden. De kans dat deze resten nog in tact zijn, is echter erg klein.