Bouwers en provincie in gesprek over stikstof en woningbouw

(05 maart 2020)

De provincie Noord-Holland en vergunningverlener Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beantwoordden op 2 maart vragen van bouwondernemers over vergunningen Wet natuurbescherming en intern en extern salderen. De belangstelling was groot. De provincie en de omgevingsdienst gaan aan de slag met de input.

Urgentie woningbouw erkend

Gedeputeerde Edward Stigter verving gedeputeerde Cees Loggen. Een van de meest gestelde vragen was: ”Waarom kan er niet intern gesaldeerd  worden na de sloop van een gebouw?”. Een mogelijke oplossing is volgens de bouwondernemers om een overgangsperiode in te stellen voor projecten waarbij er al gesloopt is vóór de uitspraak van de Raad van State. Stigter legt deze vraag en de aangedragen oplossing voor aan Gedeputeerde Staten. Verder gaf hij aan dat de urgentie van de woningbouw wordt gezien, vooral op dit vlak. Het advies blijft om niet te slopen als er men interne saldering wil gebruiken.

Edward Stigter tijdens informatiebijeenkomst
Edward Stigter

Aansluitend werden casussen van de bouwers besproken met de provincie, want concrete voorbeelden kunnen de urgentie en status van de projecten verduidelijken. Ook waren er vragen over versnelling van procedures. Dat kan alleen als de situatie spoedeisend is. De initiatiefnemer moet kunnen aantonen waarom het project met spoed behandeld moet worden.

Vergunning Wet natuurbescherming en intern en extern salderen

Bij de aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming is het van belang dat de stappen binnen de procedure worden gevolgd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de omgevingsdienst. Ook werd er gesproken over in- en extern salderen. Daarbij lag de nadruk op de gevolgen van vroegtijdige sloop. Als duidelijk is dat een project vergunningplichtig is, wordt aangeraden om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen via deze website.