Inloopavond Oostelijke Vechtplassen 23 maart 2020: komt u ook?

(11 maart 2020)

Heeft u ideeën voor routes om te kunnen wandelen, fietsen of varen?

Update 13 maart: Inloopavond Oostelijke Vechtplassen geannuleerd wegens corona-maatregelen 

In aansluiting op de nieuwe maatregelen van het Rijk met betrekking tot het Corona-virus, is besloten de inloopbijeenkomst van 23 maart in het Fletcher Hotel in Loosdrecht te annuleren.

Oostelijke Vechtplassen

Wilt u meer weten over het baggeren op de Loosdrechtse Plassen? Of hoe de woekerende cabomba en kreeften worden aangepakt en het riet en de moerasvogels worden beschermd tegen ganzenvraat? Of wilt u meer weten over de NNN-natuurrealisatie?

Kom dan op maandag 23 maart 2020 naar de Inloopavond die de partners van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen organiseren in het Fletcher Hotel in Loosdrecht. U bent van harte welkom tussen 18.30 en 22.00 uur. Verspreid over verschillende ruimtes gaan bestuurders, projectleiders, partners, ecologen en medewerkers graag met u in gesprek over wat er in het gebied gebeurt en om plannen toe te lichten. Ook zijn er projectleiders die u vragen om ideeën en suggesties. U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen en u goed te laten informeren.

Waarover in gesprek?

In de algemene ruimte kunt u alles te weten komen over het ontstaan van het gebiedsakkoord. Waarom kozen 21 partners voor een integrale aanpak van het gebied, dat al vele jaren grote uitdagingen kent op het gebied van wonen, recreatie, economie en natuur? Andere ruimtes bieden informatie over de verschillende projecten zoals:

Het baggeren van de plassen: In deze ruimte kunt u onder meer door middel van een film, alles te weten komen over de planning en de concrete plannen van het baggeren. De projectleider en andere betrokkenen staan u graag te woord en kunnen op de verschillende kaarten laten zien op welke plekken er gebaggerd gaat worden. Ook laten we zien welke maatregelen er naast het baggeren genomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren.

NNN-natuurrealisatie: verschillende professioneel betrokkenen zijn met elkaar aanwezig om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en eventueel uitleg te geven over het proces en de verschillende natuurtypes van de NNN-natuurrealisatie. Als een vraag niet direct beantwoord kan worden, komen wij daar later op terug of maken graag een afspraak met u. Ook kunt u zich op deze avond inschrijven voor een rondleiding van Natuurmonumenten door het gebied om er te midden van de natuur uitleg over te krijgen.

Recreatieve routes: Heeft u zelf wensen of ideeën voor routes om te wandelen, fietsen of varen? Wat vindt u van de routes die al bedacht zijn? Laat het weten. Uw ideeën kunt u tekenen op een plattegrond.

Bevorderen leefgebied voor moerasvogels: welke gebieden hebben uw voorkeur om aan te pakken? Bekijk de plattegronden met alle mogelijkheden en help de projectleider met het prioriteren van de vele opties.

Ook zijn er ruimtes waar u zich kunt laten informeren over de vaarverbindingen, de aanpak van woekerende cabomba en kreeften en de ideeën voor invulling van de Nieuwe Polderplas. En heeft u suggesties hoe de partijen de communicatie met inwoners en bewonersgroepen kunnen verbeteren? Laat het dan weten door een enquête in te vullen. De partijen horen het graag.

Aanmelden niet nodig

U hoeft u niet aan te melden voor de avond. U kunt de hele avond vrij inlopen. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Oostelijke Vechtplassen staat op www.vechtplassen.nl.

Mocht u vooraf vragen hebben of iets missen in de lijst met onderwerpen van deze avond, laat het dan weten via secretariaat_ovp@noord-holland.nl