LARGAS en rotonde Langedijk (N504): snelle uitvoering en hinderbeperking

(24 maart 2020)

De provincie Noord-Holland start vanaf 28 april 2020 met de werkzaamheden voor de aanleg van LARGAS (‘LAngzaam Rijden GAat Sneller’) en de enkelstrooksrotonde in Langedijk (N504).

Samen met aannemingsmaatschappij Van Gelder stelt de provincie alles in het werk om hinder voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

LARGAS en rotonde Langedijk N504

Werk in 8 weken

Het werk start op dinsdag 28 april 2020. Het werk wordt zo snel mogelijk gedaan: in 8 weken worden LARGAS en rotonde aangelegd. Het werk is daarmee naar verwachting al na 22 juni gereed. De kruisingen Spoorstraat en Voorburggracht zijn niet gelijktijdig gestremd, zodat er altijd 1 noord-zuidverbinding toegankelijk blijft.

N504 op werkdagen overdag altijd open

Voor de kruising Voorburggracht zijn 2 weekendafsluitingen nodig; voor de kruising Spoorstraat slechts 1 weekendafsluiting. Bovendien wordt de N504 op werkdagen overdag nooit afgesloten. In de planning is nog geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden, zoals slecht weer. Ruim voordat het werk start, volgt via diverse media alle informatie over aanpak en verkeersmaatregelen.

Veiligheid voorop

Of het nu gaat om de voorbereidingen, de aanleg of de ingebruikname van LARGAS en rotonde, veiligheid staat voorop. Daarom monitort de provincie langs de N504 op verkeersveiligheid. Zo vinden eerste metingen al in april plaats. Ook tijdens en na de aanleg wordt gemonitord, zodat bijvoorbeeld extra bewegwijzering zo nodig snel kan worden aangebracht.

LARGAS-plein en rotonde

De aanleg van het verkeersplein en de rotonde betekent een belangrijke verbetering van zowel verkeersveiligheid en bereikbaarheid als doorstroming in en rond Noord-Scharwoude. Het verkeersplein komt op de kruising Dorpsstraat/Voorburggracht. Dit LARGAS-plein is een oplossing waarbij via het verkeersplein voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. De rotonde komt op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.noord-holland.nl of Twitter (@ProvincieNH).