Proefsleuven gegraven voor HOVASZ

(12 maart 2020)

Langs het hele HOVASZ-traject worden van 16 tot en met 20 maart proefsleuven gegraven. Deze proefsleuven zijn nodig om te onderzoeken of er kabels, leidingen of overkluizingen in de grond zitten en waar ze zich precies bevinden.

De 15 proefsleuven worden met een minigraver gegraven en worden direct na de graafwerkzaamheden weer dicht gemaakt.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden op verschillende locaties tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet. De omgeving blijft tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar en het verkeer ondervindt hiervan nauwelijks hinder. De werkzaamheden op de locaties met tijdelijke verkeersmaatregelen vinden plaats tussen 09:00 uur en 15:00 uur, omdat de verkeersintensiteit dan minder is. Deze tijden zijn afgestemd met de wegbeheerder.


HOVbus rijdt op traject HOVASZ