Vergunning voor nieuwe filter sinterkoeler Tata Steel

(23 maart 2020)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een vergunning verleend aan Tata Steel voor het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe elektrofilter bij de sinterkoelers van de Sinterfabriek. De uitstoot wordt hiermee verminderd.

Vorig jaar werd duidelijk dat de sinterkoelers meer stof uitstootten dan vergund. Het nieuwe filter zorgt voor een verlaging van de stofconcentratie vanaf de sinterkoelers.

Tata

Vergunningverlening door OD NZKG

De provincie is het bevoegde gezag voor de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) bij een groot aantal bedrijven en activiteiten in Noord-Holland. De OD NZKG voert in opdracht van de provincie VTH-taken uit.

Kijk voor meer informatie op de website van de OD NKZG.