Verkeer Leeghwaterbrug rijdt weer over beide bruggen

(30 maart 2020)

De provincie Noord-Holland heeft op 30 maart 2020 de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar in beide richtingen opengesteld voor het verkeer.

Verkeer rijdt over de heropende Leeghwaterbrug in de N242 bij Alkmaar

De Leeghwaterbrug is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Met de openstelling komt een einde aan de werkzaamheden die in 2017 zijn gestart.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (mobiliteit en bereikbaarheid): “De openstelling van de Leeghwaterbrug is goed nieuws. Niet alleen voor de weggebruikers en de scheepvaart, maar ook voor de omwonenden, ondernemers en de regio. De bouw heeft de nodige hinder opgeleverd. Het heeft even geduurd, maar dan hebben we ook wat. De vernieuwde Leeghwaterbrug is een veilige en robuuste brug, voor nu en in de toekomst.”

Weginspecteurs van de provnincie rijden over heropende Leeghwaterbrug in de N242 bij Alkmaar

De provincie Noord-Holland voerde sinds 2017 ingrijpende werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug. Aan het brugdeel in de richting van Heerhugowaard werd groot onderhoud uitgevoerd, dat in 2018 was afgerond. Vervolgens is het brugdeel in de richting van de A9 helemaal vervangen. Dit deel stamde uit 1952 en was aan het einde van zijn levensduur. Met de afronding van de renovatiewerkzaamheden aan de Leeghwaterbrug kunnen vaar- en weggebruikers weer veilig gebruik maken van de brug en is de bereikbaarheid van regio weer gegarandeerd.

Omgeving bedankt

Het bouwproces kende een aantal tegenslagen waardoor de bouw van de nieuwe brug richting de A9 langer duurde dan was voorzien. De provincie is zich ervan bewust dat het geduld van de omgeving daarmee op de proef is gesteld. De provincie dankt de (vaar)weggebruikers, ondernemers, (brom)fietsers en de omliggende bewoners voor het geduld dat zij hebben getoond en is blij dat de gehele brug weer open is voor het verkeer. De provincie Noord-Holland gaat de werkzaamheden rondom de brug uitvoerig evalueren. Daarbij worden ook andere partijen betrokken zoals bijvoorbeeld de ondernemers en weggebruikers in de regio.

Coronavirus en opening

De provincie Noord-Holland had de omgeving graag persoonlijk bedankt en daarvoor waren diverse activiteiten op touw gezet. Natuurlijk volgt ook de provincie Noord-Holland de huidige richtlijnen en maatregelen van het RIVM waardoor deze acties nu niet doorgaan. Op een later moment in het jaar gaan de openingsactiviteiten alsnog plaatsvinden.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug zijn te volgen via Facebook (@Leeghwaterbrug) en via www.noord-holland.nl/leeghwaterbrug. De laatste werkzaamheden zijn ook op film vastgelegd.