Voorlopig Ontwerp HOV station Beverwijk ter inzage

(05 maart 2020)

Het concept Voorlopig Ontwerp van het project HOV station Beverwijk ligt van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020 ter inzage bij de gemeenten Velsen en Beverwijk.

Update: Inloopbijeenkomst HOV Station Beverwijk geannuleerd

Op donderdag 19 maart hadden de provincie en de beide gemeenten een inloopbijeenkomst gepland om het ontwerp en de inspraakprocedure toe te lichten. Deze inloopbijeenkomst gaat niet door. De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Eén van die maatregelen is een verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht en alle overige samenkomsten tot 1 september 2020. De inloopbijeenkomst HOV station Beverwijk gaat daarom niet door en wordt mogelijk verplaatst. Wanneer een nieuwe datum van de bijeenkomst geprikt is, wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt. Het is uiteraard nog wel mogelijk om op verschillende manieren een inspraakreactie geven. 

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk aan 2 nieuwe busbanen bij station Beverwijk en aan een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.

station Beverwijk

Inspraakprocedure

De inspraakperiode begint op 5 maart en duurt tot en met 16 april. In deze periode kunnen omwonenden en belangstellenden met een inspraakreactie reageren op het concept Voorlopig Ontwerp. Reacties kunnen schriftelijk ingediend worden bij de gemeenten.

Inzien ontwerp

Het inspraakdocument, inclusief tekeningen is gedurende de inspraakperiode (5 maart tot en met 16 april) in te zien bij de publieksbalies van de gemeentehuizen van Velsen en Beverwijk. De documenten zijn ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Velsen en de website van de gemeente Beverwijk

Reactie indienen

Reacties kunnen schriftelijk ingediend worden bij de gemeenten. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar:

  • Gemeente Velsen: het College van burgemeester en wethouders gemeente Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl.
  • Gemeente Beverwijk: het College van burgemeester en wethouders gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per mail via info@beverwijk.nl.

Inspraakrapportage

Na 16 april worden alle schriftelijke reacties voorzien van een antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. De wijzigingen in het ontwerp worden indien mogelijk verwerkt in het definitief Voorlopig Ontwerp.

Vervolg

Na de aanbesteding wordt het definitief Voorlopig Ontwerp door de geselecteerde aannemer uitgewerkt in een Definitief Ontwerp. De bouw van de busbaan en de onderdoorgang zal naar verwachting in 2021 van start gaan. 

Meer informatie

Voor vragen over het ontwerp of de inloopbijeenkomst kunt u bellen naar het Servicepunt Noord-Holland via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk op de projectpagina HOV Station Beverwijk.