20 miljoen voor flexibele deur-tot-deurreis in Noord-Holland

(27 mei 2020)

Provincie Noord-Holland stelt een OV-fonds van 20 miljoen beschikbaar waarmee de komende jaren geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de deur-tot-deurreis, het beter bereikbaar maken van woon- en werklocaties in Noord-Holland en een toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk.

Hoewel door de corona-maatregelen het aantal reizigers in het openbaar vervoer momenteel laag is, is de verwachting dat dit op termijn weer toeneemt. In 2018 stapten per werkdag ten opzichte van 2012 bijna een kwart (23%) meer reizigers in en uit de trein in Noord-Holland. Om deze groei op te vangen, is er vanuit gemeenten, vervoerders en de provincie meer aandacht voor het ontwikkelen van OV-knooppunten. Hier kunnen reizigers flexibel en snel en op het gewenste vervoermiddel overstappen.

Regionale overstappunten

In het OV-fonds is extra aandacht voor regionale grote kernen. Steden in Noord-Holland Noord, zoals Hoorn en Alkmaar, hebben in de regio een belangrijke rol in de woningbouwopgave, voorzieningen en de openbaarvervoerverbindingen met de omliggende dorpen en de Metropoolregio Amsterdam. De provincie investeert in goede verbindingen met deze steden met trein, HOV-bus, fiets en P+R-faciliteiten, waardoor Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam beter met elkaar verbonden zijn.

Mannen met OV-fiets

Duurzame stationsgebieden

Daarnaast worden stationsgebieden ingericht op de toekomst. De stationsomgevingen moeten veilige, aantrekkelijke plekken zijn om te verblijven. Daarnaast worden ze klimaatbestendig ingericht, is er meer ruimte voor groen en wordt uitstootvrij vervoer gestimuleerd. Ook wordt de ruimte rondom OV-knooppunten optimaal ingericht voor woningbouw en werkgelegenheid. Hierdoor wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichtbij en verminderen we files en CO2-uitstoot.

Provincie Noord-Holland droeg eerder al 5,7 miljoen euro bij voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid van het stationsgebied in Heerhugowaard en 4 miljoen euro voor het realiseren van woningbouw vlakbij stations in Zaandam.

Regionaal OV-toekomstbeeld 2040

Gemeenten Amsterdam en Almere, de Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland en provincie Flevoland hebben een Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 opgesteld. De ambitie is om in 2040 het openbaar vervoer samen met de fiets en de auto onderdeel uit te laten maken van een geïntegreerd en uitstootvrij systeem waarmee bewoners en bezoekers snel, milieuvriendelijk en efficiënt van deur-tot-deur kunnen reizen. De provincie Noord-Holland draagt bij aan de ambitie in het programma OV-knooppunten en programma OV en ketenreis.

Het bestedingsplan behorende bij het OV-fonds wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.