Bewonersplatform opgericht en aan tafel

(18 mei 2020)

Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is begin 2020 de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen officieel opgericht. De Bewonersfederatie neemt sinds september 2019 als aspirant-lid deel aan de Regiegroep en de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen (foto).

Bewonersfederatie

Waarom is de federatie opgericht? Marije de Rooij: “De impact van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen op de leef- en woonomgeving is groot en diverse plannen raken bewoners direct. Echter, in de aanloop naar het Gebiedsakkoord zijn de belangen van bewoners vaak niet of onvoldoende meegenomen. Mede daarom hebben bewoners zich in verschillende delen van het gebied verenigd. Vier bewonersverenigingen hebben nu de krachten gebundeld en zich verenigd in een federatie: een vereniging van verenigingen.”

‘Invloed op planvormingsprocessen’

De Rooij: “Waar wij de hoofdlijnen van het Gebiedsakkoord (de doelen en ambities) mooi vinden, zit de kern van onze aandacht in de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma. Door onze samenwerking kunnen we als volwaardig gesprekspartner invloed uitoefenen op de verschillende planvormingsprocessen. Concreet betekent dit dat de federatie in projectgroepen, de regiegroep en de stuurgroep meepraat op de niveaus waar de Gebiedsakkoord-partijen samen beslissingen nemen. Op een constructieve manier en met een kritisch oog voor de belangen van bewoners.

Binnen de federatie werken we samen, delen we informatie en ervaringen en ondersteunen we de doelen van de aangesloten verenigingen. Ook zijn we alert op het vroegtijdig informeren en betrekken van bewoners in de breedte. De federatie vertegenwoordigt nu bewoners rond de Eerste Plas (BELP), de Loenderveense Plas (VBLP), de Westzijde van de Stille Plas (WeSP), het Ster-gebied (Ster van Loosdrecht) en de Wijde Blik (Wijde Blick).

Oproep

Als u – als particuliere belanghebbende – zich wilt aansluiten bij een van de bewonersverenigingen, neemt u dan contact op met de bij u passende vereniging. Bent u bestuurder van een bewonersvereniging en overweegt u zich aan te sluiten, stuurt u dan een bericht aan info@federatie-ovp.nl.