Jaarstukken 2019 gepubliceerd

(29 mei 2020)

Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de jaarstukken. Hiermee legt de provincie verantwoording af voor haar uitgaven.

Het jaar 2019 bestond bestuurlijk gezien uit 2 delen. Na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 is het nieuwe college aangetreden en zijn de ambities geformuleerd in het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!'. Deze jaarstukken zijn een verantwoording van het oude en nieuwe college.

Bekijk de complete jaarstukken 2019 op de financiële portal van de provincie. De cijfers uit de jaarrekening zijn als volgt:

Jaarrekening 2019
De cijfers uit de jaarrekening zijn in meer detail te bekijken op de financiële portal.