Moerasvogels: voortgang verkenning uitbreiding leefgebied

(18 mei 2020)

Maar liefst 100 mensen deden mee aan de online enquête om hun voorkeuren aan te geven voor de manieren waarop we het leefgebied voor moerasvogels kunnen verbeteren in de Oostelijke Vechtplassen. “Sommigen waren enthousiast, anderen kritisch, maar met een grote betrokkenheid bij het gebied”, aldus projectleider Renier Koenraadt.

Eind 2019 startte de verkenning om het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren. Samen met vertegenwoordigers uit het gebied, inventariseerden de drie overheden welke gebieden geschikt te maken zijn voor moerasvogels. Daarbij werden ideeën en mogelijkheden aangedragen voor bijvoorbeeld het plaggen van graslanden, het  herstellen van rietoevers, legakkers en moerassen, het instellen van een flexibeler waterpeil en het toepassen van bagger. Met behulp van de online enquête werden de ideeën en mogelijkheden aan de inwoners voorgelegd. Koenraadt: “De resultaten zijn we nu aan het analyseren. Deze wegen we mee in het advies aan de regie- en stuurgroep voor de volgende fase, de uitwerking van kansrijke maatregelen.”

Eindrapport iets later

Er is ook ander nieuws. “Vanwege de corona-crisis kunnen wij geen bijeenkomst organiseren over de bevindingen van de verkenning voor belangenorganisaties. Daardoor verschijnt het eindrapport van de verkenning later dan verwacht. Zodra bekend is wanneer en hoe, laten we het weten. Houdt u daarvoor de website www.wijdemeren.nl/moerasvogels, de lokale huis-aan-huisbaden of www.vechtplassen.nl in de gaten."