Provinciale Staten van Noord-Holland van 25 mei 2020

(26 mei 2020)

De provincie Noord-Holland voert van het project Duinpolderweg alleen de opwaardering van de Bennebroekerweg uit. De provincie inventariseert ook welke infrastructurele projecten versneld kunnen worden als maatregel tegen de recessie.

Vergaderzaal Provinciale Staten van Noord-Holland tijdens de vergadering van 25 mei 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland besloten dit op 25 mei, tijdens het vervolg van de online vergadering van 18 mei.

Unaniem besluit

De partijen stemden er unaniem mee in om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de Bennebroekerweg en de overige onderdelen van het project Duinpolderweg niet uit te voeren. Provinciale Staten spraken over het belang van het verbeteren van de bereikbaarheid van de grensstreek van Noord- en Zuid-Holland en de rol van het openbaar vervoer, de fiets en de auto daarin. Ook spraken zij over het gebrek aan draagvlak bij Noord-Hollanders voor het project Duinpolderweg en het belang van het verbeteren van de relatie met de provincie Zuid-Holland en de andere partners in dat project.

Infrastructurele projecten versnellen tegen de recessie

Provinciale Staten namen met grote meerderheid een motie aan van VVD, D66, CDA, PvdA en SP, om te inventariseren welke infrastructurele projecten versneld uitgevoerd kunnen worden, om bij te dragen aan de werkgelegenheid en welvaart van de inwoners en ondernemers van Noord-Holland, als maatregel tegen de verwachte recessie door corona. Alleen de PvdD stemde tegen.

Voorgenomen besluiten

Alle besluiten die Provinciale Staten namen zijn voorgenomen besluiten. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat Provinciale Staten online vergaderen. Om te voorkomen dat het stemmen tijdens de online vergadering te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zal stemmen. Het daadwerkelijk stemmen vindt achteraf plaats door middel van ‘briefstemmen’ waarbij de Statenleden op een formulier aangeven hoe zij willen stemmen. Over twee weken volgt de uitslag van het briefstemmen over de voorstellen en moties van Provinciale Staten op 18 en 25 mei.

Meer informatie, agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle voorstellen, moties en stukken zijn te vinden bij de agenda van Provinciale Staten van 25 mei 2020. De vergadering terugkijken kan via de website. De Provinciale Statenvergadering van 18 mei werd op 25 mei vervolgd. De voorstellen, moties en stukken die op 18 mei aan de orde kwamen zijn te vinden bij de agenda van Provinciale Staten van 18 mei. Meer informatie over Provinciale Staten van 18 mei is te vinden in het nieuwsbericht daarover.