Provincie maakt aanpassen subsidies eenvoudiger vanwege coronacrisis

(20 mei 2020)

De provincie Noord-Holland heeft besloten dat diverse subsidieregelingen gewijzigd worden in verband met de uitbraak van COVID-19. De provincie komt hiermee subsidieontvangers tegemoet die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen als gevolg van de coronacrisis.

Organisaties en ondernemers die subsidie (willen) ontvangen van de provincie moeten voldoen aan een aantal verplichtingen. Er zijn bijvoorbeeld vastgestelde inschrijvingstermijnen en deadlines voor de start en uitvoering van (deel)activiteiten. Wanneer er afgeweken wordt van deze verplichtingen, is vaak een apart besluit van Gedeputeerde Staten nodig. 

De provincie ziet de laatste weken vaker dat subsidieaanvragers vanwege de coronacrisis niet altijd meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen. Om hen tegemoet te komen is de provincie in veel gevallen bereid af te wijken van bepaalde subsidieverplichtingen. Om verzoeken sneller te kunnen afhandelen heeft de provincie besloten een aantal regelingen aan te passen. De sector subsidies kan verzoeken die binnenkomen sneller behandelen doordat er geen aparte wijzigingsbesluiten nodig zijn per subsidieregeling. De provincie hoopt met deze maatregel de gevolgen van de coronacrisis iets te verzachten.