Recordaantal aanvragen voor Betrekken bij Groen Fonds

(19 mei 2020)

Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland kent met dit fonds € 102.000 toe aan groene projecten.

Vrijwilligers werken aan de natuur in de provincie Noord-Holland

Ruim 100 vrijwilligersorganisaties klopten in 2020 aan bij het fonds met een projectidee, bijna 2 keer zo veel als in 2019. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. De jury honoreerde in totaal 36 projecten: 17 aanvragen volledig en 18 kregen een deel van het aangevraagde bedrag toegekend.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Geweldig om te merken dat zoveel inwoners in hun vrije tijd hard werken om onze natuur prachtig te houden. Het aantal aanvragen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. We hebben het beschikbare budget vorig jaar verhoogd van € 45.000 naar € 102.000, waardoor we gelukkig ook meer projecten kunnen ondersteunen met een bijdrage.”

Ruim 100 inzendingen vroegen in totaal voor bijna € 625.000 budget aan. Dit laat zien dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. De jury is onder de indruk van de enorme inzet en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan groen en natuur in onze provincie.

Bijen

Eén van de projecten die een bijdrage ontvangt is het project van de Delftbuurt in Assendelft. Hier komen 50 vierkante-meterbakken in versteende voortuinen. Bewoners en vrijwilligers gaan zelf biologisch geteelde drachtplanten planten. Leerlingen van Praktijkschool De Brug zetten de bakken in elkaar.

Ook de nieuw opgerichte kolkenwerkgroep van IVN Texel ontvangt een financiële bijdrage. Deze werkgroep maakt werk van het Texelse Erfgoed. Zij gaan meer bekendheid genereren voor deze bijzondere natuurparadijsjes. Ook gaan ze onderzoeken hoe natuurlijk een kolk is en wat de kwaliteit van de kolken is, en delen vervolgens alle informatie met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Ravon. Ze gaan in gesprek met de eigenaren om de kolken te behouden en de kwaliteit en de biodiversiteit te verhogen.

Stimulans voor vrijwilligerswerk

De provincie Noord-Holland stimuleert groen vrijwilligerswerk graag en betrekt burgers actief bij groen om onze soortenrijkdom (biodiversiteit) te vergroten en planten- en diersoorten beschermen. Daarom stelt de provincie jaarlijks € 708.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende terreinbeherende organisaties. Daarvan is dit jaar ruim een ton bestemd voor het Betrekken bij Groen Fonds. Dit fonds geeft nieuwe initiatieven en ideeën voor groen vrijwilligerswerk een extra kans.

Jury

De jury bestond uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen-programma.

Overzicht van in 2020 gehonoreerde projecten (pdf, 132 kB)