Samenwerking om scheve balans woon-werkverkeer op Hoornse lijn tegen te gaan

(15 mei 2020)

Overheden gaan samen aan de slag om de OV-knooppunten langs de Hoornse Lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) te verbeteren.

De werkgroep Hoornse Lijn wil iets doen aan de scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer. De gemeenten Hoorn, Zaanstad, Edam-Volendam en Purmerend, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam en NS stellen een gezamenlijke ontwikkelagenda op waarin ze alle korte- en langetermijnontwikkelingen benoemen. Op 14 mei sprak de werkgroep tijdens een bestuurlijk overleg de ambitie uit om intensiever samen te werken om stationsgebieden en de deur-tot-deurreis te verbeteren.

Cees Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ordening: “We zien dat steden buiten Amsterdam een steeds grotere regionale rol vervullen. Mijn missie is dat de knooppunten op de Hoornse lijn niet alleen een rol spelen voor de eigen regio, maar ook een rol gaan spelen voor de Metropoolregio Amsterdam. Hiervoor moeten we goed kijken naar wonen, werkgelegenheid en recreatie. De ontwikkelagenda is een mooie stap om ruimtelijke plannen beter met elkaar af te stemmen, waardoor ze elkaar aanvullen.”

Station Hoorn

Tegenspits

De scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer ontstaat doordat een steeds groter deel van de beroepsbevolking van steden en dorpen buiten Amsterdam, werkzaam is in Amsterdam (onderzoek Samen bouwen aan bereikbaarheid). 16% van de beroepsbevolking van de gemeente Hoorn en 22% van de beroepsbevolking van de gemeente Edam-Volendam is werkzaam in Amsterdam. Hierdoor reizen er weinig Noord-Hollanders in de ochtendspits richting Noord-Holland Noord (en in avondspits andersom). Dit wordt ook wel de ‘tegenspits’ genoemd.

Om meer reizigers richting het noorden te laten reizen moet niet alleen gekeken worden naar de plannen voor woningbouw rondom OV-knooppunten, maar ook naar de werklocaties bij stations. Ook biedt het spreiden van toeristen uit Amsterdam kansen om meer treingebruik richting Hoorn te stimuleren. Gekeken wordt welke OV-knooppunten hier een rol in kunnen spelen. 

Belangrijke voorwaarde voor meer tegenspits is een goede dienstregeling en een comfortabele deur-tot-deurreis. Zo wordt er gekeken naar goede bus- en treinaansluitingen, veilige en snelle fiets- en voetgangersroutes van en naar de stations en voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen. 

Programma OV-knooppunten

De Hoornse lijn is het spoortraject tussen Zaandam en Hoorn en maakt onderdeel uit van de Zaancorridor. Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Lees meer over het Programma OV-knooppunten op de website.