Teller overbruggingsfinanciering innovatieve bedrijven staat op € 630 miljoen

(14 mei 2020)

2 weken na het openstellen van de Corona-OverbruggingsLening (COL) en het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) hebben bijna 1.300 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend. De bedrijven hebben in totaal € 630 miljoen aangevraagd. Bijna een derde van alle aanvragen in Nederland komt van bedrijven uit de provincie Noord-Holland.

Ongeveer 1.270 bedrijven vroegen sinds 29 april zo’n € 460 miljoen aan via de COL. Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van 14.500 fte. Het hoge aantal is te verklaren door de grote financieringsbehoefte bij startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Zij kunnen via de COL een aanvraag vanaf € 50.000,- indienen en gebruik maken van gunstige voorwaarden. Het gemiddeld aangevraagd bedrag is landelijk circa € 365.000,-. Het kabinet heeft in eerste instantie € 100 miljoen uitgetrokken voor de Corona-OverbruggingsLening.

Door de grote hoeveelheid aanvragen blijkt de doorlooptijd van 9 werkdagen voor aanvragen tot € 500.000,- niet haalbaar. Het streven is om deze binnen 14 werkdagen te behandelen. Voor financieringen tussen € 500.000,- en € 2 miljoen geldt een uitvoeringstermijn van maximaal 3 werkweken.

Financieringsbehoefte TOPSS € 170 miljoen

Invest-NL trekt voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) €100 miljoen uit. Voor TOPSS-aanvragen hanteert Invest-NL een ondergrens van € 2 miljoen. De TOPSS-financiering is bedoeld om ook tijdens de COVID-19-crisis door te kunnen gaan met investeren. In 2 weken tijd kwamen bij Invest-NL 27 aanvragen terecht. De totale financieringsbehoefte van deze aanvragen is € 170 miljoen. Invest-NL neemt bij een positieve beoordeling maximaal 50% van de financiering voor haar rekening.

Over COL & TOPSS

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.

Innovatiefonds Noord-Holland

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN, PDENH, E3 partners, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds. Invest-NL wil met TOPSS de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- en scaleups waarborgen. TOPSS-aanvragen hebben een ondergrens van € 2 miljoen. De TOPSS-financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening en gebeurt altijd met betrokkenheid van andere professionele investeerders.

Uitgelicht