Verkeerslichten langer en vaker groen voor fietsers vanwege opening basisscholen

(08 mei 2020)

De basisscholen gaan op 11 mei open. Dat betekent dat het op bepaalde plekken voor voetgangers en fietsers drukker wordt bij verkeerslichten. De provincie onderzoekt en monitort mogelijke risico’s en zet de verkeerslichten waar nodig langer en vaker op groen voor fietsverkeer.

Verkeerslichten in Noord-Holland gaan langer en vaker op groen voor fietsers.

Aangezien (basis)scholen meestal binnen de bebouwde kom staan en de drukte daar waarschijnlijk nog meer toeneemt, biedt de provincie gemeenten de helpende hand bij het nemen van maatregelen op drukke kruispunten. Zo kan de anderhalvemetersamenleving met het opengaan van de scholen gewaarborgd blijven.

Onderzoek, monitoring en maatregelen

De provincie neemt maatregelen waardoor de provinciale stoplichten per keer langer groen blijven. Ook worden de verkeerslichten vaker en sneller groen voor fietsers en voetgangers. De provincie onderzoekt op basis van verkeerscijfers, lokale kennis en meldingen van burgers welke kruisingen mogelijk tot problemen kunnen leiden en blijft deze mogelijke risicokruispunten monitoren met observatiecamera’s. Indien nodig kunnen aanvullende maatregelen worden genomen, zoals afstandsstrepen op de weg.

Ondersteuning gemeentes

Omdat veel scholen binnen de bebouwde kom staan en mogelijke risico’s ook bij gemeentelijke verkeerlichten kunnen optreden, ondersteunt de provincie Noord-Holland gemeenten bij het nemen van maatregelen voor hun verkeerslichten. De provincie geeft advies over de instelling van verkeerslichten en kan helpen bij het instellen van verkeerslichten op afstand. Dit doet de provincie op eigen kosten en zolang de verzoeken kunnen worden verwerkt. De gemeente Hoorn heeft inmiddels van deze ondersteuning gebruik gemaakt. Gemeenten die belangstelling hebben kunnen hiervoor contact opnemen met Dimitri Poncin, poncind@noord-holland.nl, of per telefoon op het nummer 023 - 514 37 35.