Besluiten Provinciale Staten 16 november vastgesteld

(23 november 2020)

De uitslag van de schriftelijke stemronde over de voorstellen en moties en amendementen van de Provinciale Statenvergadering van 16 november 2020 in Noord-Holland is bekend.

De uitslag van de schriftelijke stemronde komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de online vergadering gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de vergadering van 16 november. De besluitenlijst van 16 november, de voorstellen, de moties of amendementen en de stukken staan bij de agenda van de vergadering van 16 november.

‘Briefstemmen’

Tijdens de online Provinciale Statenvergadering van 16 november is gepeild wat de fracties voornemens waren te gaan stemmen. Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats, waarbij de Statenleden op een ‘stembrief’ aangaven hoe zij stemmen.

Online vergadering

Provinciale Staten vergaderden 16 november online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Via internet kon iedereen de vergadering volgen. Om te voorkomen dat het stemmen online te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming van hun partij bij voorstellen, moties en amendementen.