Faunapassages Naardermeer van levensbelang voor otter

(27 november 2020)

De otter is bezig met een opmars in Nederland. Faunapassages zoals die rondom het Naardermeer spelen hierbij een belangrijke rol.

De zoogdierenverenging viert het succes van de opmars door 2021 uit te roepen tot Het Jaar van de Otter. Ook is er aandacht voor de knelpunten waar nog hard aan gewerkt wordt om het leefgebied van de otter te verbeteren. 

De 9 faunapassages rondom het Naardermeer die de provincie Noord-Holland in samenwerking met Natuurmonumenten en ProRail heeft aangelegd zijn dan ook een mooi voorbeeld. De spoorlijn die dwars door het gebied loopt, zorgt ervoor dat dieren en mensen niet gemakkelijk de andere kant van het spoor kunnen bereiken. De passages maken dat nu stukken gemakkelijker. Gedeputeerde Esther Rommel nam een kijkje in het gebied.

Esther Rommel faunapassages

Ontbrekende schakel

Rommel: “De provincie Noord-Holland is blij met de passages omdat de biodiversiteit wordt vergroot en dieren van groot tot klein door de faunapassages heen kunnen. Ringslangen en heikikkers, maar ook reeën, dassen en otters.”

De grootste faunapassage is de Voormeerpassage is niet alleen geschikt voor dieren, maar ook voor mensen. De Voormeerpassage was de ontbrekende schakel in het recreatieve Rondje Naardermeer en draagt bij aan de ambitie van de provincie om meer veilige en recreatief aantrekkelijke verbindingen te maken voor wandelaars, fietsers én dieren. “Een mooie aanwinst dus voor de omgeving.”

De zoogdierenverenging laat weten dat de faunapassages voor dieren als de otter van levensbelang zijn. In 2019 zijn maar liefst 150 dode otters gevonden, waarvan meer dan 85% het slachtoffer van verkeer was. Otters kunnen grote afstanden afleggen, vooral jonge dieren die op zoek zijn naar een eigen leefgebied. Het aanleggen van veilige passages onder wegen en spoorlijnen is belangrijk voor het behoud van de otter in Nederland. De faunapassages rondom het Naardermeer zijn al een groot succes. Via camerabeelden zien we dat dieren er veelvuldig gebruik van maken. Het Naardermeer is nu een veiliger gebied voor dieren om zich te vestigen of om er doorheen te trekken. Rommel: “We zijn blij dat we daar aan kunnen bijdragen.”