Hoe blijft Haarlem in de toekomst bereikbaar?

(27 november 2020)

Het openbaar vervoer in Haarlem zal tot 2040 naar verwachting met zo’n 50% groeien. Hoe blijft Haarlem in de toekomst bereikbaar? De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem maken plannen voor 3 OV-knooppunten.

Met 10.000 nieuwe woningen in Haarlem neemt de drukte toe met meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. Om deze groei op te vangen en snel van deur tot deur te laten reizen, is het belangrijk dat deze knooppunten optimaal worden ingericht. 

Samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden maken de provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem plannen voor stationsgebied Haarlem, het gebied Haarlem Oostpoort (bij station Spaarnwoude) en een nieuw knooppunt buiten het centrum; Haarlem Nieuw-Zuid. Hieronder zijn enkele ontwikkelingen per OV-kooppunt genoemd.

Infographic
Open de infographic voor meer informatie (pdf, 2MB) over de ontwikkelingen bij de 3 OV-knooppunten in Haarlem. 

Stationsgebied Haarlem

Bij station Haarlem komt openbaar vervoer, werken, wonen en verblijven in een aantrekkelijk en veilig stationsgebied samen. Om te zorgen dat station Haarlem een bereikbare plek blijft, is een concept Toekomstvisie stationsgebied Haarlem 2020-2040 opgesteld. Daarin staat dat het stationsgebied een levendige plek voor iedereen moet zijn. Daarnaast krijgen voetgangers en fietsers voorrang, kun je makkelijk overstappen van bus op trein, worden de bolwerken in Haarlem met de binnenstad verbonden en houden we rekening in de plannen met klimaatverandering.

Reageren op de visie? Haarlemmers, reizigers en andere geïnteresseerden kunnen nog tot en met 7 december vragen stellen over de visie of een zienswijze indienen. Dat kan via de website van de gemeente Haarlem.

Haarlem Spaarnwoude

Bij station Spaarnwoude is het gebied Haarlem Oostpoort aangewezen als ‘ontwikkelzone’. Dit wil zeggen dat er voor dit gebied rondom station Spaarnwoude plannen zijn voor wonen, werken en recreëren. Daarmee wordt Oostpoort de nieuwe stadsentree van Haarlem. Er worden circa 1.100 nieuwe woningen gebouwd, maar ook kantoren en voorzieningen als scholen en winkels. Daarnaast wordt het station ingericht als Buitenpoort, zodat het voor dagjesmensen makkelijk herkenbaar is als startpunt van hun activiteiten in recreatiegebied Veerplas, zoals een wandeling. Ook wordt onderzocht of de P+R (parkeer- en reisvoorziening) moet worden uitgebreid, zodat reiziger makkelijk kunnen overtappen van auto op trein.

Haarlem Nieuw-Zuid

Ondanks de coronacrisis wordt verwacht dat op lange termijn (tot 2040) het aantal openbaar vervoerreizigers groeit. Om het toenemend aantal reizigers op te vangen, wordt onderzoek gedaan naar een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum tussen de Buitenrustbruggen en de kruising Schipholweg/Europaweg. Ook hier komt openbaar vervoer, wonen, werken en nieuwe voorzieningen, zoals winkels, bij elkaar.

Daarnaast wordt onderzocht hoe busroutes efficiënter kunnen. Tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam-Zuid zijn nu al Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbindingen (HOV); oftewel zeer snelle busverbindingen. Onderzocht wordt hoe het aantal reizigers groeit op lange termijn, hoe de groei opgevangen kan worden en of er op lange termijn een alternatief vervoersmiddel, zoals tram of lightrail nodig is. 

OV-knooppunten

Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Meer informatie en documenten staan op de projectpagina OV-knooppunten.