Kroniek: Nieuwe ontdekkingen uit de Noord-Hollandse bodem

(16 november 2020)

De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een kroniek.

De nieuwste uitgave laat talloze archeologische ontdekkingen en vondsten uit de bodem zien. 

Kroniek

De kroniek van 2019 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan. In het 250 pagina’s tellend boekwerk deze keer veel aandacht voor het onderzoek naar Noord-Hollandse kasteelterreinen. Er hebben in Noord-Holland naar schatting 80 kastelen gestaan. Nu staan er nog maar 5. Onderzoeken leveren vaak spectaculaire ontdekkingen op: vlakke weilanden blijken onderaardse fundamenten van torens, slotgrachten en kasteelmuren te bevatten.

In de kroniek ook een verhaal over het exotisch aardewerk uit de 17e eeuw dat werd aangetroffen in Enkhuizen en aandacht voor het project Markermeerdijken. En welke waardevolle informatie leverde de vondst van de resten van tientallen bomen in Weesp op?

Lezen en foto’s bekijken

Op deze website staan alle edities van de kroniek. De nieuwe kroniek gratis bestellen? Stuur een email naar archeologiedepot@noord-holland.nl.

Schatkamer

Voor diegenen die belangstelling hebben voor archeologie stelt de provincie nog veel meer informatie beschikbaar. Jaarlijks verschijnen er meerdere Noord-Hollandse Archeologische Publicaties. In deze reeks zijn onder andere uitgebreide rapporten over de Engelmunduskerk, de bewoningsgeschiedenis van Texel, Slot Purmerstein en Kennemerland in de Bronstijd verschenen. De database van het archeologisch depot is een ware schatkamer. Iedereen kan hier de hele collectie en documentatie van de provincie raadplegen en beschrijvingen vinden van onderzoeken die archeologen in Noord-Holland hebben uitgevoerd. In Huis van Hilde, het archeologiemuseum in Castricum, zijn meer dan 1000 vondsten te zien in een unieke tentoonstelling.

Steunpunt voor gemeenten

De provincie vindt het belangrijk dat gemeenten hun voordeel doen met alle informatie die er is. Zij kunnen het materiaal gebruiken om het verleden te beschermen én om het zichtbaar te maken in de openbare ruimte voor eigen inwoners en bezoekers. Het Steunpunt Monumenten en Archeologie helpt gemeenten graag bij het ontwikkelen van ideeën. Ter inspiratie heeft het Steunpunt bijvoorbeeld 4 prachtige ‘archeoglossy’s’ gemaakt die de ontstaansgeschiedenis van onder andere Waterland en Wieringen in beeld brengen.

Meer informatie over de archeologie in Noord-Holland staat op de website van Huis van Hilde