Leefbaarheidsmaatregelen N203 Krommenie op een rij

(20 november 2020)

De 3 typen maatregelen om de leefbaarheid langs de N203 bij Krommenie te verbeteren zijn opgenomen op de pagina Maatregelenmarkt.

Van 8 tot en met 22 oktober 2020 konden belangstellenden een digitale maatregelenmarkt bezoeken. Hier werden 3 typen maatregelen gepresenteerd om de leefbaarheid langs de N203 bij Krommenie te verbeteren: kansrijke, optionele en niet-haalbare maatregelen. Wilt u alle maatregelen (nogmaals) bekijken? U vindt ze op de pagina Maatregelenmarkt.

De N203 is 1 van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland. Bij Krommenie geeft dit veel overlast aan de omwonenden. De provincie Noord-Holland onderzoekt met welke maatregelen de leefbaarheid op korte termijn verbeterd kan worden.

Bezoekers

De digitale maatregelenmarkt werd bezocht door ruim 850 personen. Bijna 600 van hen vulden ook (een deel van) de vragen in. Het invullen van de vragen was niet verplicht en kon anoniem gedaan worden. Alleen het invullen van de postcode was verplicht. Hieruit valt af te leiden dat de bezoekers grotendeels afkomstig waren uit Krommenie en Assendelft.

Verdere procedure

De voorkeuren van de bezoekers van de maatregelmarkt worden verwerkt in het eindrapport. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten (GS) begin volgend jaar een besluit over het vervolg. Na het besluit van GS wordt het eindrapport op de website geplaatst.

Verbinding A8-A9

De N203 is voor veel autoverkeer de dagelijkse route tussen de A8 en de A9. Om het verkeer een andere route aan te bieden, doet de provincie Noord-Holland, samen met de regio en het Rijk, onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg ligt er de komende jaren nog niet, daarom investeren Gedeputeerde Staten in maatregelen om de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn (voor 2025) te verbeteren.

Uitgelicht