Provincie: pas plannen datacenters Hollands Kroon aan

(27 november 2020)

De provincie Noord-Holland vindt dat de plannen voor de uitbreiding van datacenters in Hollands Kroon aangepast moeten worden.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente daarom een officiële reactie gestuurd op het daarvoor opgestelde bestemmingsplan voor uitbreiding Agriport A7, deelgebied 1b, Venster West. 

Steeds meer bedrijven zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Daarmee is deze sector uitermate belangrijk voor de economie. De provincie zou graag zien dat afspraken over de bouw van of uitbreiding van datacentra tussen de verschillende regio’s gemaakt worden, gezien de bovenregionale functie van datacenters. Datacenters zijn in die zin uniek en wijken af van reguliere bedrijventerreinen. 

Ook zijn er onderwerpen waar geen of weinig aandacht aan is besteed in het bestemmingsplan, terwijl dit conform de provinciale verordening wel zou moeten. Zo waren en blijven er vragen over de inpassing van de bouw van datacenters in het landschap. Daarnaast blijft in het ontwerpbestemmingplan onduidelijk hoe het verkeer van dit plan op een verantwoorde wijze kan worden afgewikkeld.

Veel energie

Datacenters gebruiken veel energie en leggen daarmee veel druk op het elektriciteitsnetwerk. Maar ze leveren ook restwarmte, dat gebruikt zou kunnen worden in de glastuinbouw of om gebouwen te verwarmen. In dit geval is nog onduidelijk hoe dit wordt meegenomen en wat dit betekent voor de netbelasting. Deze onduidelijkheid geldt ook wat betreft het gebruik van koelwater.

De provincie heeft over deze punten overleg gehad met de gemeente. Vervolgens heeft de gemeente aanpassingen gedaan, maar naar de mening van Gedeputeerde Staten zijn de door de provincie gedane suggesties niet of onvoldoende verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Daarom heeft Gedeputeerde Staten nu een zienswijze (pdf, 381 kB) ingediend op het plan, dat ingaat op bovengenoemde punten.
 
Gedeputeerde Staten wacht nu de reactie van de gemeente Hollands Kroon op de ingediende zienswijze af.