Veel animo voor natuursubsidie

(12 november 2020)

Noord-Holland keert dit jaar 2 keer zoveel subsidie uit aan ondernemers en inwoners die eigen grond willen omvormen tot natuur. Het gaat om maximaal 6,7 miljoen euro en 17 projecten in onder andere Oostzanerveld en de Zandpolder. Zo wordt 70 hectare gerealiseerd van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie wil dit netwerk in 2027 afronden.

De subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is bedoeld voor het inrichten van de grond voor natuur en de financiële afwaardering. Jaarlijks is rond de 3,5 miljoen beschikbaar voor deze vorm van natuur maken. Dit jaar nam het aantal aanvragen voor het inrichten van natuur flink toe. De provincie heeft daarom gekozen om de begrotingspost naar voren te halen en dit jaar maximaal 6,7 miljoen uit te keren. De budgetten voor de komende jaren zijn geregeld in het Programma Natuurontwikkeling 2021-2025.

De natuur die de inwoners maken ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het netwerk beschermt en versterkt de natuur van Noord-Holland. Voor 2027 wil de provincie nog 5.600 hectare natuur realiseren, de Europees beschermde Natura 2000-gebieden versterken en de belangrijkste natuurgebieden verbinden, zodat planten en dieren meer leefruimte krijgen. Zo ontstaat een robuust Natuurnetwerk dat ook ruimte biedt voor ontwikkelingen voor woningbouw en economie.

Bij op bloem