2 alternatieven mogelijk voor overweg Guisweg bij Zaandijk

(08 oktober 2020)

Om het kruispunt bij de Guisweg bij Zaandijk veiliger te maken, zijn 2 alternatieven en een aantal plusopties vastgesteld door de Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.

Een stoptrein passeert de spoorovergang aan de Guisweg.

Dat besloten de samenwerkingspartners tijdens een bestuurlijk overleg op 6 oktober. Het kruispunt bij de Guisweg zorgt voor onveilige situaties en het is er druk. Automobilisten en fietsers staan er vaak te wachten voor de trein of de verkeerslichten.

Alternatief 1

Er komen 2 onderdoorgangen onder het spoor. Een voor fietsers en voetgangers, bij het kruispunt bij de Guisweg of bij Station Zaandijk Zaanse Schans. De tweede onderdoorgang komt bij de nieuwe verbindingsweg, parallel aan de A8. Deze verbindingsweg komt tussen A8 aansluiting 3 (bij het politiebureau) en de Provincialeweg en gaat onder het spoor door. Automobilisten rijden hier dan van oost naar west en andersom. A8-aansluiting 3 krijgt in beide alternatieven een oprit in de richting van Assendelft en een afrit in de richting van Amsterdam. Met de komst van de nieuwe verbindingsweg wordt de huidige Guisweg een weg voor bestemmingsverkeer.

Alternatief 2

In het tweede alternatief gaan fietsers en voetgangers bij de Guisweg onder het spoor door via een nieuwe onderdoorgang. Net als bij het eerste alternatief komt er een uitwisseling met het noord-zuidfietspad langs de Provincialeweg via een fietstrap. De nieuwe verbindingsweg voor automobilisten loopt vanaf de aansluiting op de A8 parallel langs de snelweg, onder het spoor door naar de Provincialeweg. In dit alternatief worden de op- en afrit van de A8 bij de Albert Heijn afgesloten. Automobilisten kunnen wel van en naar Oud-Koog via de Verzetstraat.

Planning

De alternatieven zijn nog niet definitief en liggen nu voor een zienswijze bij de gemeenteraad van Zaanstad. Komende tijd worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt. Naar verwachting is er eind 2021 een definitief voorkeursalternatief, waarop de omgeving nog een zienswijze kan indienen. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld in 2022 en daarna verder uitgewerkt. De aanleg start op z’n vroegst vanaf 2024.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 19 oktober om 19.00 uur is er een online bijeenkomst via Microsoft Teams. Tijdens deze bijeenkomst zien bewoners ontwerpen en filmpjes van hoe de 2 alternatieven er uit zien en wat dit betekent voor de verkeerssituatie rondom het kruispunt. Ook de planning en vervolgstappen komen aan bod. Bewoners kunnen daarnaast vragen stellen en hun reactie geven. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot woensdag 14 oktober via het aanmeldformulier op de website van Aanpak Guisweg.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen en de voortgang van het project is te vinden op de projectsite van de gemeente Zaanstad.