Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

(30 oktober 2020)

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat. Daarom wil het samenwerkingsverband H2Gateway (een groep van bedrijven en overheden) op grote schaal en gecentraliseerd blauwe waterstof produceren.

Fabriek met rookpluimen.

Gedeputeerde Edward Stigter en wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder zijn beiden nauw betrokken bij het samenwerkingsverband H2Gateway. Stigter: “Het potentieel verdienvermogen van de waterstof economie is groot. Als de geschikte locaties in Nederland samenwerken kunnen we, met behulp van de al aanwezige gasinfrastructuur bij Den Helder, in Europa marktleider worden en de backbone voor waterstof realiseren.”

Visser: “Eerder dit jaar sloten wij een Regio Deal met het Rijk, waar waterstof ook een prominente rol in inneemt. Het rapport ‘Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie’ toont aan dat de grootschalige productie van blauwe waterstof op korte termijn en tegen relatief lage kosten, gerealiseerd kan worden in de haven van Den Helder.”

Blauwe waterstof als transitiebrandstof

De kern van het rapport is de gecentraliseerde productie van blauwe waterstof. Groene waterstof is weliswaar het einddoel, maar hier is urgent schaalgrootte voor nodig. Visser: “Op korte termijn krijgen we de productie van groene waterstof onvoldoende op stoom. Op langere termijn is dat alleen mogelijk als we nu starten met blauwe waterstof. Blauw is hierin een transitiebrandstof en baant de weg voor de productie van groene waterstof. Dit kan in de toekomst bijvoorbeeld afkomstig zijn van de windparken op zee die nabij onze regio gerealiseerd gaan worden.”

Het rapport Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie (pdf, 5,5 MB) is een initiatief van H2Gateway, een samenwerkingsverband van 8 partijen: provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, New Energy Coalition, GasTerra, Gasunie, NAM, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Port of Den Helder. H2Gateway is erop gericht een forse impuls te geven aan het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen.

2 megaton CO2-reductie per jaar

H2Gateway wil een faciliteit ontwikkelen voor de centrale productie van ongeveer 0,2 megaton blauwe waterstof per jaar voor de industrie. Dat is tussen de 500 en 550 ton waterstof per dag. Daarmee neemt de beoogde blauwewaterstoffaciliteit 25% van de nationale jaarlijkse productie van industriële waterstof voor haar rekening. Het effect is 2 megaton CO2-reductie per jaar. Dit komt neer op 14% van de jaarlijkse industriële verduurzamingsopgave voor 2030.

Den Helder kan vanwege de reeds aanwezige infrastructuur een substantiële bijdrage leveren aan de Nederlandse opgave om over te gaan naar een energieneutrale toekomst, in samenwerking met andere locaties in Nederland waar waterstoffaciliteiten gerealiseerd kunnen worden.