Digitale maatregelenmarkt over verbeteren leefbaarheid langs N203 Krommenie

(08 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland houdt van 8 tot en met 22 oktober 2020 een digitale maatregelenmarkt. Hier worden de maatregelen gepresenteerd die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid rondom de N203 bij Krommenie.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op eerder aangedragen ideeën van de bewoners. De provincie wil nu van de bewoners weten naar welke van deze maatregelen hun voorkeur uitgaat. De digitale maatregelenmarkt is te bezoeken op de pagina Leefbaarheidsonderzoek N203.

Verkeer op de N203

De N203 is een van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland. Bij Krommenie geeft de weg overlast voor de omwonenden. De provincie onderzoekt, samen met bewoners en deskundigen, hoe de leefbaarheid op korte termijn kan verbeteren.

Van ideeën naar maatregelen

De gepresenteerde maatregelen zijn gebaseerd op de ideeën die bewoners in het voorjaar indienden, tijdens een online onderzoek. Deze ideeën zijn in de zomerperiode door deskundigen onderzocht en beoordeeld op onder meer:
• Effecten van het idee, op bv. de geluidsoverlast en de verkeersveiligheid
• Bijdrage van het idee aan het verbeteren van de leefbaarheid rondom de N203
• Kosten om het idee uit te voeren
• Realiseerbaarheid van het idee op de korte termijn

Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof bedankt alle inwoners voor hun betrokkenheid: “We hebben zeer veel reacties ontvangen. Onze deskundigen hebben al die ideeën beoordeeld en daarvan een lijst met maatregelen gemaakt. Ik vraag nu opnieuw de medewerking van onze inwoners. Welke van deze maatregelen wilt u het liefst gerealiseerd zien?”

Digitale maatregelenmarkt

Op de maatregelenmarkt worden 3 typen maatregelen gepresenteerd:

  • Kansrijke maatregelen: door middel van foto’s en visualisaties kunnen de maatregelen bekeken worden en met een schuifbalk kunnen bewoners aangeven of ze de maatregel wel of niet een goed idee vinden.
  • Optionele maatregelen: de provincie is benieuwd hoe bewoners over deze maatregelen denken.
  • Niet haalbare maatregelen: maatregelen die door veel bewoners zijn genoemd, maar die - na beoordeling van deskundigen - niet haalbaar bleken te zijn.

Verdere procedure

De voorkeuren van de omgeving worden verwerkt in het eindrapport. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten (GS) begin volgend jaar een besluit over de te treffen maatregelen. Na het besluit van GS wordt het eindrapport op de website geplaatst.

Verbinding A8-A9

De N203 is voor veel autoverkeer de dagelijkse route tussen de A8 en de A9. Om het verkeer een andere route aan te bieden, doet de provincie Noord-Holland, samen met de regio en het rijk onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg ligt er de komende jaren nog niet, daarom investeren Gedeputeerde Staten in maatregelen om de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn (voor 2025) te verbeteren.

Uitgelicht