Duurzaamheid en erfgoed integreren? Nieuwe website helpt gemeenten op weg

(23 oktober 2020)

Gedeputeerde Zita Pels en wethouder Astrid van de Weijenberg (gemeente Waterland) hebben de ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit’ gelanceerd.

Deze website is samengesteld voor en door gemeenten en is gevuld met beleidsinstrumenten die duurzaamheid, erfgoed en ruimtelijke ordening integreren. Voorbeelden laten zien dat duurzaamheid mét kwaliteit mogelijk is als je goed beleid ontwikkelt en ambtenaren weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om verduurzaming te stimuleren. De website is vanaf nu te bezoeken op www.duurzaamheid-ruimte.nl.

Training 

Er is een training ontwikkeld voor gemeenten en provinciale organisaties die direct met de toolbox aan de slag willen. Op vrijdag 23 oktober ging de eerste digitale cursus van start, samen met ambtenaren van gemeenten in de provincie Noord-Holland. Centraal hierin stond de vraag hoe de belangen van duurzaamheid, erfgoedwaarden en ruimtelijke kwaliteit het beste samengebracht kunnen worden en waar ze elkaar kunnen versterken. Ook duurzame technieken voor historische gebouwen komen hierin aan bod. Binnenkort worden de cursusdata bekend, en is het mogelijk om deel te nemen aan deze gratis, interactieve training. 

De ‘Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit’ is een samenwerking van De Groene Grachten, Duurzaam Bouwloket, MOOI Noord-Holland en de gemeente Waterland. De ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door de VNG Innovatieve Aanpakken, provincie Noord-Holland en diverse gemeenten. Aanleiding was de aanpassing van de Nota Uiterlijk van Bouwwerken van de gemeente Waterland, waarin het verduurzamen wordt aangemoedigd mét behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.