HOV in ’t Gooi aan de slag in Crailo

(05 oktober 2020)

Eind oktober gaat de provincie aan de slag met het opnieuw inrichten van 3 hectare grond aan de zuidoostzijde van Crailo.

Het gebied wordt eind 2020 overgedragen aan stichting Goois Natuurreservaat als compensatie voor gronden die zij in Anna’s Hoeve heeft afgestaan voor de bouw van natuurbrug en busbaan.

Een deel van de grond is grondgebied van de gemeente Laren. De provincie gaat het gebied dat in de loop der jaren vol is komen te liggen met puin, plastics en bouwmaterialen, opruimen en schoonmaken. Om dit goed te kunnen doen moeten er ongeveer 500 bomen worden gekapt. Dit gaat vooral om bomen die van oorsprong niet thuishoren in het gebied (exoten). Inheemse loofbomen en grove dennen worden zoveel mogelijk gespaard. 

Als het gebied schoon is, plant de provincie nieuwe bomen aan. Het gebied waar nieuwe bomen komen is groter dan het gebied waar gekapt wordt. De totale oppervlakte aan bomen en bos neemt met 0,2 hectare toe. De nieuwe bomen zijn zo gekozen dat er een natuurlijk gevarieerd inheems loofbos ontstaat met diverse boom- en struiksoorten. 

Maatregelen

Om de natuur te beschermen wordt een aantal maatregelen genomen, zoals het sparen van bomen met nesten of holen van eekhoorns. Stichting Goois Natuurreservaat is betrokken om te zorgen dat bij de werkzaamheden zoveel mogelijk bestaande natuurwaarden behouden blijven.

Als het gebied straks is ingericht als NNN-gebied (en onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland) wordt het overgedragen aan stichting Goois Natuurreservaat die het bos zal gaan beheren. Het streven is dit gebied op 31 december 2020 over te dragen.